niveau 3 - threshold 1 Nederlands CVO Strombeek

Deze module is bedoeld voor mensen die al een eenvoudige conversatie in het Nederlands kunnen voeren. In deze cursus leer je grammatica, structuren en woordenschat die je nodig hebt om vlotter te kunnen communiceren in veel alledaagse situaties.

In deze cursus combineer je een spreekklas met schriftelijke lessen les op de computer.
Je komt 1 keer per week naar de klas voor de spreekoefeningen en je maakt je schrijfopdrachten thuis. Daarvoor werk je online op ons leerplatform. Je bepaalt je eigen ritme voor deze schrijfoefeningen. Je hebt een week om deze opdrachten af te werken. Je houdt online contact met je docent en de andere cursisten in je groep tot de volgende spreekles.

Voor deze module heb je een pc of laptop nodig, een internetverbinding en voldoende ICT-vaardigheid.