Spaans talen CVO Strombeek

Officiële benaming: Spaans threshold 3 | Aantal lesuren: 120

Spreken en luisteren staan centraal in deze module. Je kan relatief vlot vertrouwde onderwerpen genuanceerd bespreken in steeds complexere zinnen,  je verstaat allerlei audiovisuele fragmenten steeds grondiger en je kan een (kranten)artikel helemaal inhoudelijk verstaan en het in een ruime culturele en maatschappelijke context plaatsen. Tegen het einde van het 5e jaar Spaans kan je:

  • je gevoelens uitdrukken en snel reageren op wat iemand anders zegt;
  • een anekdote vertellen en daarbij gebruik maken van alle verleden tijden;
  • je mening geven over het milieu, ecologie en verschillende wereldproblemen;
  • nuances leggen en verandering uitdrukken; 
  • hypotheses formuleren in het verleden, het heden en de toekomst;
  • een aantal uitdrukkingen en zegswijzen gebruiken in een context;

Om in dit niveau in te schrijven moet je een certificaat van Spaans niveau 4 (threshold 2) hebben. Heb je dit lang geleden behaald maar vind je het nergens meer of heb je ooit voor kortere of langere tijd in Spanje verbleven en spreek je de taal al vrij goed? Dan kan je op het secretariaat van de school een korte niveautest afleggen. Als je hier voldoende op scoort, kan je je inschrijven voor dit niveau.