• Online inschrijven via de knop 'inschrijven' bij iedere cursus Duits/Engels/Frans/Informatica/Italiaans/Koken/Spaans.
  • Voor cursussen NT2 is het momenteel nog niet mogelijk om online in te schrijven. 
  • Als erkend centrum voor volwassenenonderwijs zijn wij bij wet verplicht je identiteitsgegevens op te vragen. Daarom hou je voor de online reservatie het beste je kaartlezer bij de hand. Heb je dit niet? Dan kan je gewoon je rijksregisternummer ingeven.
  • We mogen je bij wet enkel inschrijven als je over de Belgische nationaliteit beschikt, of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf. Klik hier voor meer informatie hierover. Twijfel je? Kom dan langs op het secretariaat.
  • Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het volledige bedrag op het rekeningnummer van CVO Strombeek. Je ontvangt hiervan een bevestiging. Ontvangen we geen betaling binnen de 3 kalenderdagen na online voorinschrijving, zal je reservering gewist worden. 
  • Als je je inschrijft in een module waarvoor voorkennis vereist is, zal je enkel worden toegelaten indien we in de Leer-en Ervaringsbewijzen Databank (LED) jouw voorkennisbewijs terugvinden. Zo niet, zal je tijdens een van de eerste lessen gevraagd worden een instaptoets voor dit niveau af te leggen. Slaag je niet? Dan kan het centrum je in een lager niveau plaatsen zonder je te hoeven terugbetalen.
  • Als je recht meent te hebben op een verminderd tarief, kan je je niet online inschrijven, maar moet je langskomen op het secretariaat en de bewijsstukken meebrengen.