Betaald educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan voltijdse en bepaalde deeltijdse werknemers uit de privé-sector die erkende opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn met behoud van het loon.
Werknemers in overheidsdienst en onderwijzend personeel hebben geen recht op betaald educatief verlof, zij hebben wel een eigen regeling voor vormingsverlof.

Voorwaarden

  • Je hebt het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen
  • het maximum aantal uren voor taalcursussen bedraagt 80 uren per schooljaar
  • een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgend jaar
  • Alleen de werkelijk aanwezige lesuren komen in aanmerking om het aantal uren educatief verlof te bepalen.
  • De theoretische lesuren, de gewettigde en ongewettigde afwezigheden tellen niet mee voor het bepalen van het aantal uren dat je verlof kan nemen.
  • Als cursist met betaald educatief verlof ben je verplicht om in alle lessen van de cursus aanwezig te zijn.